مرکز نشر


چاپ کتاب جدید

چهارشنبه 9 مرداد 1398

اخبارکتاب زیست فناوری و تولید ترکیبات ضد سرطان و کتاب پیشرفت در فناوری نوین دستکاری هدفمند ژنوم های گیاهی اثر آقایان دکتر قاسم نژاد و همکاران و دکتر سرمست خوشحال و همکاران منتشر شد.
بازدید این خبر : 2752

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   چاپ کتاب جدید

صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان