مرکز نشراهداف

به‌منظور تعيين خط مشي و تسهيل كار پژوهش‌گران (دانشگاهي و غيردانشگاهي) در امر چاپ و نشر آثار، آيين­نامه زير درحوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با اهداف زير تنظيم شده است:

(الف) تقويت روح تحقيق و تتبع در زمينه­هاي علمي، تخصصي و فرهنگي.

(ب) تسهيل امور چاپ و نشر كتب تاليفي و ترجمه شده توسط پژوهش‌گران دانشگاهی و غیردانشگاهی.

(ج) نشر نتايج حاصل از تحقيقات جديد و معتبر به زبان فارسي و ساير زبان­هاي خارجي.

(د) فراهم آوردن زمينه­هاي توليد، نشر و توزيع آثار سودمند در حوزه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی.

(ﻫ) تصمیم­گیری در مورد تقاضای چاپ آثار خارج از حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر عهده مرکز نشر می­باشد.


1311 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان