مرکز نشر

مراحل چاپ کتاب در مرکز نشر دانشگاه

 1. ////تکمیل فرم درخواست چاپ کتاب فرم ک-1 توسط معاون پژوهشی دانشکده و ارسال به مرکز نشر (‌دریافت از سایت مرکز نشر) به همراه /// فرم داوری و تایید گروه آموزشی (فرم ک-2کتاب ترجمه ای و فرم ک-3 کتاب تالیفی )//-صورتجلسه گروه
 2. برای کتاب ترجمه ای استعلام از مرکز نشر دانشگاهی تهران الزامی است. مراحل استعلام به شرح ذیل است:
  1. نامه درخواست استعلام به مرکز نشر
  2. کپی صفحه اول و صفحه شناسنامه کتاب اصلی(مشخصات شابک - ناشر- نویسنده یا نویسندگان– سال چاپ)
  3. واریز مبلغ 2500 تومان به شماره شبا IR340100004001024303014832 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی-مرکز نشر دانشگاهی
 3. بررسی درخواست صاحب اثر در شورای نشر ( تذکر: اگر اثردراولویت چاپ قرار نگیرد برای صاحب اثر عودت داده می شود).
 4. در صورت پذیرش، ارسال اثر برای 3 داور مقدماتی(‌داخل و خارج از دانشگاه) همراه بافرم های مربوطه– محرمانه -
 5. در صورتی که 2 داور نظر منفی داشتند، کتاب برای صاحب اثر عودت داده می شود و از اولویت چاپ خارج می شود.
 6. در صورتی که 2 داور نظر مثبت داشتند با تایید شورااثر برای اثر جهت انجام اصلاحات ارسال می شود.
 7. ارسال برای داور نهایی– همراه بافرم های مربوطه- محرمانه-
 8. دریافت نظرات داور نهایی و ارسال برای صاحب اثرجهت انجام اصلاحات.
 9. در صورتی که طبق نظر داور نهایی احتیاج به ویراستار علمی باشد کتاب برای ویراستار علمی ارسال می شود.
 10. در صورتی که طبق نظر داوران کتاب احتیاج به ویراستار ادبی داشته باشد کتاب برای ویراستار ادبی ارسال می شود.
 11. تایپ کامل کتاب توسط صاحب اثر صورت می گیرد.
 12. طراحی جلد بر روی سمپل دانشگاه توسط صاحب اثر ( با نظارت مرکز نشر).
 13. درخواست فیپا در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق سامانه الکترونیکی
 14. درخواست شابک- شماره کتاب - از کتابخانه ملی ایران از طریق سامانه الکترونیکی.
 15. درخواست مجوز چاپ کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق سامانه الکترونیکی.
 16. تکمیل فرم درخواست کاغذ دولتی و اقدام از طریق سامانه الکترونیکی
 17. استعلام قیمت از مراکز خدمات چاپ و نشر.
 18. آماده سازی (‌نسخه معیار)
 19. تایید صاحب اثر بر روی نسخه معیار در خصوص چاپ کتاب (‌توضیح مهم : این نسخه طبق قرارداد تنها معیار چاپ کتاب بوده و مسئولیت کامل بر عهده صاحب اثر است).
 20. پیگیری ونظارت بر حسن انجام مراحل چاپ.
 21. تحویل یک نسخه کتاب چاپ شده از پیمانکار و تایید صاحب اثر مبنی بر عدم مغایرت با نسخه معیار
 22. درخواست اعلام وصول صدور مجوز پخش کتاب از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه الکترونیکی و ارسال 3 نسخه از کتاب به واحد اعلام وصول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 23. تقدیم 5 درصد از شمارگان کتاب به صاحب اثر برای کتاب های چاپ اول طبق آیین نامه داخلی مرکز نشر دانشگاه

( مرکز نشر دانشگاه )

2441 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان