مرکز نشر

شرایط فروش کتاب

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم

کتاب های سال 97 و 98
برای دانشجویان 20% تخفیف و برای اساتید 10% تخفیف
و کتاب های قبل از سال 97 بدون تخفیف ارائه خواهد شد.
برای مراجعین محترم خارج از دانشگاه کتاب ها با قیمت پشت جلد ارائه خواهد شد.

1765 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان