مرکز نشر

شرایط فروش کتاب

((قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم)).

کتابهای چاپ سال96-95-94-93-92

20 درصد تخفیف (دانشجویان)

10درصد تخفیف (اساتید) 


و ((بر اساس مصوبه بند 4 جلسه 564 مورخ 2/8/94 هیات رئیسه محترم دانشگاه))

کتابهای چاپ سال91-90-89 50 درصد تخفیف
کتابهای چاپ سال88-87-86-85 60 درصد تخفیف
و کتابهای چاپ 84 و ماقبل به صورت رایگان

اهدا می گردد.

1152 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان